top of page

Kokenut laadukkaiden hitsaustöiden suunnittelija

Palvelumme

Valmistettavuussuunnittelu

Olen erikoistunut ohutlevyjen, levyjen ja putkien suunnitteluun yli 30 vuoden kokemuksella. Valmistusprosessin tarkka suunnittelu takaa tuotteen laadukkaan ulkonäön ja toimivuuden, vähentäen samalla työkustannuksia. Tavoitteena on yksinkertaistaa tuotantoprosessia, sillä se lisää tehokkuutta ja parantaa tuotannon laatua.

Valmistettavuus- ja tekniset katselmukset

Katselmukset aloitetaan tarkistamalla, ovatko hitsit toteutettavissa ja suoritettavissa sekä ovatko ne tuotannon kannalta järkeviä. Samoin tarkastellaan levyosien ja pintakäsittelyn prosessien toteutusta. API- ja Norsok-standardien mukaiset hitsauksen vaatimukset voidaan myös tarkastella. Tämä tarkastelu johtaa valmistussuunnitelman laatimiseen, jonka avulla voimme arvioida, onko työ toteutettavissa ja täyttääkö se laatukriteerit. Lopputulemana voi olla myös suosittelu valmistettavuussuunnittelusta.

Hitsaussuunnittelu

Hitsaussuunnittelu perustuu valmistettavuussuunnitteluun, ja siinä huomioidaan oikea mitoitus, esim. hitsaussuunnan vaikutus tuotteen ristimittaan sekä hitsien sijoittelun ja koon vastaavuus ISO 5817 vaatimuksiin nähden, myös API:n ja Norsokin vaatimukset huomioiden. Tavoitteena on varmistaa, että hitsaussuunnitelma ja mitoitus täyttävät standardien asettamat vaatimukset ja mahdollistavat laadukkaan tuotannon.

Valmistuskustannusten laskenta

Ostatko alihankintana organisaatiosi tarvitsemia hitsattuja levy- ja putkirakenteita?

Laske hankintakustannukset jo suunnitteluvaiheessa, jotta vältyt turhilta suunnitelmien muutoksilta. Tässä vaiheessa saat puolueettoman tiedon hinnasta ja valmistusteknisen katselmuksen, jonka avulla voit laskea kustannukset ja parantaa laatua.

Hitsausjigien suunnittelu

Suunnittelen ja tarvittaessa toteutan hitsausjigit yli 20 vuoden kokemuksella. Hitsausjigit vähentävät tarvetta mitata kaikki osat erikseen moniosaisissa rakenteissa, tehostavat työvaiheita sekä parantavat tuotteen tarkkuutta ja laatua. Painotan jigien yksinkertaisuutta kustannussäästöjen ja tehokkuuden saavuttamiseksi.

Alihankinnan kilpailutus- ja hankintapalvelut

30 vuotta alalla on antanut hyvän käsityksen kilpailevista yrityksistä. Tunnen toimittajaverkoston ja tiedän, keneltä löytyy laadukkaimmat ja sopivimmat tuotteet. Tiedän myös, mikä toimittaja tarjoaa parhaan hinta-laatusuhteen, ja mikä on olennaista valmistuskustannusten laskennassa, teknisissä katselmuksissa sekä prototyyppien ja nollasarjojen valmistuksessa.

Koneiden ja laitteiden suunnittelu sekä valmistus

Räätälöityjen apulaitteiden suunnittelu ja valmistus tuotantoon sekä korjausprosesseihin. Kehitän sovellutuksia, jotka parantavat laitteiden suorituskykyä ja lyhentävät valmistusaikoja. Painotan suunnittelussa yksinkertaisuutta ja pyrin pitämään ratkaisut helposti hallittavina. Olipa tuote mikä tahansa, suunnittelen ja piirrän kaiken tarkasti ja huolellisesti.

Tuulivoimaloiden hitsaustyöt

Pätevöidyt hitsaajat ja tarkastajat korjaushitsauksiin, kaikki ovat GWO BST-koulutettuja.

Hitsaustyöt kattavat rakenteiden kunnossapidon, ja tarkoituksena on varmistaa tuulivoimaloiden  kestävyys ja luotettavuus.

Tarkastukset

Tarkastukset tehdään pääasiallisesti GWO-kohteisiin. Lisäksi suoritamme NDT-tarkastuksia, jotka sisältävät silmämääräiset tarkastukset (VT), endoskooppitarkastukset, magneettijauhetarkastukset (MT), tunkeumanestetarkastukset (PT), radiografiset tarkastukset (RT) sekä ultraäänitarkastukset (UT).

Hitsaamon ja hitsauksen ohjeet

Standardien ISO 3834, 5817, 13920, 8501-3 ja 9013 mukaisesti luodut selkeät valmistusohjeet (myös venäjäksi). Ohjeistukseen sisältyvät Norsok- ja API-vaatimukset. Lisäksi siihen sisältyy muun muassa seuraavat: tarkastus- ja testaussuunnitelmat (ITP), hitsauskartat (welding maps), hitsausohjeet (WPS), tarkastuspöytäkirjat, työpisteiden riskiarviot sekä hitsauskoordinaation ohjeistus ja työkirja.

Koulutukset

Valmistukseen ja suunnitteluun liittyvää koulutusta. Painopisteenä on hitsatut rakenteet, eli hitsauksen järjestys, A-mitoitus, millä puolella hitsataan ja mihin tarkoitukseen hitsi on alun perin suunniteltu ym., ottaen huomioon standardit EN ISO 5817, ISO 8501-3, EN ISO 13920, EN ISO 9013, ym.

Hitsauskoordinointi ja pätevyyksien valvonta

Hitsauskoordinaattori vastaa ISO 3834 -hitsaussertifikaatin toteutumisesta. Hän huolehtii siitä, että ohjeistus hitsaamossa on riittävä, valvoo hitsaajien pätevyyksiä ja tarvittaessa koordinoi pätevyyskokeita. Hän saattaa myös huolehtia pätevyyksien jatkoarvioinneista puolen vuoden välein. Hitsauskoordinaattori toteuttaa kaikki vaatimukset itsenäisesti tai yhteistyössä yrityksen kanssa.

Proto- ja nollasarjojen valmistus tai valmistuttaminen

Valmistamme tuotteesta ensimmäisen version, eli prototyypin tai nollasarjan. Nollasarjan tarkoituksena on usein tuotteen testaus tai esittely. Ideana on tarkastella tuotetta tai prototyyppiä ennen täysimittaista valmistusta sen toimivuuden, laadun ja soveltuvuuden varmistamiseksi ennen suurempaa tuotantomäärää. Samalla voidaan ”hioa” tuotannon prosessit kuntoon.

Grå yta

3D-suunnittelu

Asiakkaat vuosien varrella

abb-logo-png-transparent.png
2560px-YIT_logo.svg.png
skaala-logo-EA46721240-seeklogo.com.png
Peab-Logo.wine.png
Ruukki-Logo.svg.png

Tuulivoimaloiden hitsaustyöt

Ota yhteyttä

Osoite

Härmäntie 21 E 6,

62300 Härmä

Sähköposti

Puhelin

Some

  • LinkedIn
bottom of page